Get Adobe Flash player

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  3 ZSZ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm, w których uczniowie klas 3 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek).

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  2 ZSZ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm, w których uczniowie klasy 2 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - jeden dzień w tygodniu (piątek).

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  3 ZSZ 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

wykaz firm, w których uczniowie klas 3 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek).

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  2 ZSZ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

wykaz firm, w których uczniowie klasy 2 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - jeden dzień w tygodniu (piątek).

 

Regulamin praktyk zawodowych

 

 

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA
 

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów szkół zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży, do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu. (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. rop. 291, Dz. U. Nr 59 z 1996 r. ,

Dz. U.  Nr 29 z 2001 r. oraz Dz. U. Nr 113, poz.988 z dnia 01.07.2002 r.)

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uwzględniają tematykę praktyk w swoich rozkładach materiałów. Przybliżenie miejsca i problematyki praktyki zawodowej przed jej odbyciem zwiększa efektywność jej realizacji.

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest poza siedzibą szkoły - w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych. Czas pracy określa program nauczania MEN i S dla określonego zawodu. Prawa i obowiązki praktykanta określa Regulamin praktyk zawodowych jak również przepisy organizacyjno-porządkowe danego zakładu pracy.