Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu

70 LAT  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 


70 LAT Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu


Zapraszamy Państwa 8 października 2016 r. o godzinie 10:00 do wspólnego świętowania Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły.

 

Informacje o harmonogramie, rejestracji i kosztach znajdują się w zakładce 70 Lat ZSE >> czytaj więcej ...

 

 

Znajdź nas na Facebook'u

 


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  3 ZSZ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm, w których uczniowie klas 3 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek).

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA KLASY  2 ZSZ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm, w których uczniowie klasy 2 ZSZ odbywać będą zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez cały rok szkolny - jeden dzień w tygodniu (piątek).

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLASY 3 KT

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm w których uczniowie klasy 3KT odbywać będą praktyki zawodowe

 

praktyki zawodowe odbywać się będą od 19.02.2016 r. do 29.04.2016 r w każdy piątek oraz od 2.05.2016 r. do 29.05.2016 r. pięć dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 

 

                                                   PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLASY 3 AT

                                               W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

wykaz firm w których uczniowie klasy 3AT odbywać będą praktyki zawodowe

 

                                           PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLASY 3 BT

                                                W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

wykaz firm w których uczniowie klasy 3BT odbywać będą praktyki zawodowe

 

 

 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

 

22 października 2015 r. w szkole odbyło się spotkanie      z pracodawcami.  Obecni byli przedstawiciele firm: Freshmarket, Hurtowni GRAMAR,  WSRH Sp zo.o., Sklepu Spozywczego ŻABKA, Delikatesów CENTRUM.

 

Jego tematem było "Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego w świetle aktualnej reformy nauczania oraz konieczność intensyfikacji współpracy z przedsiębiorstwami".

 

Zostały przedstawione  następujące zagadnienia:

1.Zmiany w kształceniu zawodowym.

2.Zmiany w zasadach organizowania egzaminów zewnętrznych.

3.Formy współpracy pracodawcy ze szkołą.

4.Przedstawienie strony szkoły (www.drukarska.net).

 

Pracodawcy zobaczyli również dwie nowoczesne pracownie do prowadzenia sprzedaży (sala 213,214) oraz pracownię do prowadzenia działalności handlowej (sala 224,225).

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Obecni pracodawcy deklarowali chęć dalszej współpracy ze szkołą.

PRAKTYKA ZAWODOWA
 

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów szkół zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży, do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu. (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. rop. 291, Dz. U. Nr 59 z 1996 r. ,

Dz. U.  Nr 29 z 2001 r. oraz Dz. U. Nr 113, poz.988 z dnia 01.07.2002 r.)

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uwzględniają tematykę praktyk w swoich rozkładach materiałów. Przybliżenie miejsca i problematyki praktyki zawodowej przed jej odbyciem zwiększa efektywność jej realizacji.

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest poza siedzibą szkoły - w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych. Czas pracy określa program nauczania MEN i S dla określonego zawodu. Prawa i obowiązki praktykanta określa Regulamin praktyk zawodowych jak również przepisy organizacyjno-porządkowe danego zakładu pracy.

Copyright © 2016. Zespół Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu. All Rights Reserved.