Drzwi otwarte

Zapraszamy na Dzień Otwarty
sobota 13 kwietnia 2024 r.,  godz. 10.00 do 13.00
siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu
ul. Drukarska 50

7Fmb