"Jedna szkoła wiele możliwości"

Dyrekcja, Grono pedagogiczne oraz Uczniowie ZSE-O serdecznie zapraszają Rodziców/Prawnych Opiekunów oraz przyszłych Uczniów ZSE-O

na

Dzień Otwarty

 Termin spotkania: 22.04.2023r.

godz. 10.00-13.00