Rekrutacja do LO na rok szkolny 2022/2023

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Załączniki do regulaminu – dokumenty do wypełnienia
(deklaracja, zgoda rodziców, orzeczenie lekarskie)

Opisy prób sprawności fizycznej:

TERMINY REKRUTACJI
dla Kandydatów do Oddziałów Mistrzostwa Sportowego i Oddziału Sportowego w ZSE-O:

2 kwietnia 2022 r. (sobota) – Dzień Otwarty, siedziba szkoły ul. Drukarska 50 we Wrocławiu

1. Kandydat do klasy mistrzostwa sportowego składa podanie oraz inne wymagane dokumenty do szkoły – deklaracja, zgoda, orzeczenie lekarskie – do pobrania (+ ksero aktualnej książeczki sportowca) oraz wygenerowane elektronicznie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 w systemie elektronicznym rekrutacji wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie od 16 maja do 31 maja 2022 roku.

Po 31 maja 2022 r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru oddziału mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego.

 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa sportowego w następujących terminach:

I termin:

 • Pływanie: 6 czerwca 2022 r. godz. 9:00 – basen ul. Racławicka 62
 • Piłka nożna: 2 czerwca 2022 r. godz. 9:00 – stadion ul. Sztabowa
 • Sporty walki: 3 czerwca 2022 r. godz. 17:00 – sala gimnastyczna ZSE-O , ul. Drukarska 50
  (aktualizacja 20.05.2022)  

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 13 czerwca 2022 r.

II termin1:

 • Pływanie: 22 czerwca 2022 r. godz. 9:00 – basen ul. Racławicka 62
 • Piłka nożna: 23 czerwca 2022 r. godz. 9:00 – stadion ul. Sztabowa
 • Sporty walki: 21 czerwca 2022 r. godz. 17:00 – sala gimnastyczna ZSE-O , ul. Drukarska 50
  (aktualizacja 20.05.2022)

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 4 lipca 2022 r.

1 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 21 lipca 2022 r. oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 1 sierpnia 2022 r. (w przypadku wolnych miejsc po I terminie).

Terminy prób sprawdzianów sprawności fizycznej w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc po I naborze:

 • 5 sierpnia 2022 r. – próby do wszystkich trzech oddziałów
 • 12 sierpnia 2022 r. – listy do publicznej wiadomości (pozytywne zaliczenie prób sprawności)

rekrutacja do liceum - atuty, informacje, ulotka informacyjna