Rekrutacja do LO nr XXIV na rok szkolny 2023/2024

Informacje dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w ZSE-O

1. Kandydat do klasy mistrzostwa sportowego składa w szkole podanie oraz inne wymagane dokumenty – deklaracjazgodaorzeczenie lekarskie (do pobrania) + ksero aktualnej książeczki sportowca oraz wygenerowany elektronicznie wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe), podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie:

od 15 maja do 31 maja 2023 roku.

Po 31 maja 2023 r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru oddziału mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego.

2. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa sportowego będą przeprowadzane w następujących terminach:

I termin:

  • Pływanie: 7 czerwca 2023 r. godz. 8:30 – basen ul. Racławicka 62
  • Piłka nożna: 6 czerwca 2023 r. godz. 9:00 – boiska WKS ul. Racławicka 62
  • Sporty walki: 6 czerwca 2023 r. godz. 17:00 – sala gimnastyczna ul. Drukarska 50

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 14 czerwca 2023 r.

II termin (w razie wolnych miejsc, dla kandydatów, którzy złożyli dokumenty w wymaganym terminie, ale z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do próby sprawności w terminie I):

  • Pływanie: 22 czerwca 2023 r. godz. 8:30 – basen ul. Racławicka 62
  • Piłka nożna: 20 czerwca 2023 r. godz. 9:00 – boiska WKS ul. Racławicka 62
  • Sporty walki: 20 czerwca 2023 r. godz. 17:00 – sala gimnastyczna ul. Drukarska 50

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 28 czerwca 2023 r.

Terminy postępowania uzupełniającego podamy w przypadku wolnych miejsc po I naborze.


Opisy prób sprawności fizycznej:


Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 – Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego