BohaterON – włącz historię

Co powiedziałabyś/powiedziałbyś żyjącemu Powstańcowi Warszawskiemu?

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Działanie ma uwrażliwiać i edukować młodych Polaków a także wzmacniać ich poczucie tożsamości narodowej. Bazą są sylwetki i życiorysy kombatantów a młodzież ma możliwość przekazania Im wiadomości – w formie elektronicznej lub fizycznej jako list/kartka pocztowa.

Akcja, w swej multimedialnej formie, jest świetną platformą budowania nowoczesnego patriotyzmu i w nieszablonowy sposób zachęca do WŁĄCZENIA swojej świadomości historycznej.

Grzegorz Samotiuk