„Holokaust oczami współczesnej młodzieży” – zwiedzanie Dzielnicy Czterech wyznań we Wrocławiu

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Partnerstwo współpracy szkół.

31 stycznia 2023 uczestnicy projektu Erasmus+ „Holokaust oczami współczesnej młodzieży” zwiedzili Dzielnicę Czterech Wyznań we Wrocławiu. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej w Synagodze Pod Białym Bocianem odwiedzili również prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy.

Dzielnicę Czterech Wyznań tworzy obszar ograniczony ulicami Kazimierza Wielkiego, Świętego Mikołaja, Pawła Włodkowica i Świętego Antoniego. W odległości kilkuset metrów od siebie znajdują się: prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, kościół św. Antoniego z Padwy - świątynia rzymskokatolicka, synagoga Pod Białym Bocianem oraz kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej.

Program naszych działań rozpoczęliśmy o 9.45 zwiedzaniem samej dzielnicy. O 10.30 przedstawiciele Fundacji Bente Kahan (fundacja pracująca na rzecz idei wzajemnego szacunku oraz poszanowania praw człowieka, założona przez artystkę żydowskiego pochodzenia), przyjęli nas w swojej siedzibie i wspólnie z naszą młodzież omawiali temat „Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości”. Następnie zwiedzaliśmy prezentowaną w synagodze autorska wystawę fundacji „Nieukończone życia” pomagającą zrozumieć, a przede wszystkim obrazującą, do czego zdolny jest człowiek poddany działaniu propagandy, w świecie podzielonym na swoich i obcych, lepszych, gorszych - innych. Nasza młodzież dzieliła się swoimi odczuciami z wystawy. Na zakończenie obejrzeliśmy jeszcze jedną wystawę: „We władzy oszustwa: potęga propagandy nazistów”.
Następnie Pan Marek Mielczarek, który współpracuje z fundacją od samego początku przeprowadził w mykwie (dawnej żydowskiej łaźni rytualnej) multimedialny wykład pt. „Żydowski Cykl Życia”. Na zakończenie młodzież dostała materiały związane z tematem: „Przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu”.
Podczas zwiedzania synagogi naszym prelegentem był Jerzy Kichler. Zwiedzaliśmy samą synagogę a także przylegający do Synagogi Pod Białym Bocianem budynek z 1902 r. w którym znajduje się tak zwana Mała Synagoga lub Szul - sala modlitewna, która na co dzień służy członkom wrocławskiej Gminy Żydowskiej. Została ona wyremontowana w 2015 r. dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Fundacji Taubego oraz Fundacji Bente Kahan, która była liderem i koordynatorem całego projektu. Szul jest miejscem, gdzie przechowywane są zwoje Tory, odbywają się modlitwy szabatowe oraz okazjonalne spotkania i wykłady.

Po opuszczeniu synagogi udaliśmy się do Cerkwi Prawosławna pw. Narodzenia NMP na ulicy Ruskiej 40. Tam od 13.15 do 14.15. mieliśmy spotkanie z ks. mitrat mgr Aleksandrem Konachowiczem. Ks. mitrat przedstawił nam najważniejsze cechy religii prawosławnej. Omówił specyfikę tej wiary w Grecji. Następnie poznaliśmy cechy architektury kościelnej (pisanie ikon, ikonostas).
U podstaw formy ikonostasu leżała potrzeba fizycznego oddzielenia przestrzeni cerkwi niebiańskiej od cerkwi ziemskiej. Ikonostas zakrywa przed wiernymi ołtarz, co ma wyrażać, że człowiek nie zawsze może mieć kontakt z Bogiem bez pośrednictwa świętych. Po wyjściu z kościoła udaliśmy się przez dzielnicę Wzajemnego Szacunku z powrotem do szkoły. Nasi uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem kwestiami poruszanymi podczas tego wyjścia, okazali należyty szacunek wobec innych wyznań i zostali pochwaleni przez wszystkich prelegentów, których poznaliśmy tego dnia.

Koordynatorzy projektu:
Marek Wodzisławski
Dorota Łuczyńska
Grzegorz Samotiuk