Projekt Erasmus: „Umiędzynaradawiamy kształcenie zawodowe” w Technikum nr 8

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zaproponowaliśmy uczniom udział w praktykach zagranicznych ERASMUS realizowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Program, skierowany dla uczniów Technikum nr 8, nosi wiele mówiącą nazwę: „Umiędzynaradawiamy kształcenie zawodowego”. Biorą w nim udział wybrani  w procesie rekrutacji uczniowie z klas II-IV Technikum, kształcący się w zawodach technika ekonomisty i technika handlowca.

Trzy dziesięcioosobowe grupy, pod opieką nauczycieli, udadzą się w pierwszych tygodniach lipca 2024 na dwutygodniowe praktyki w firmach zagranicznych do Hiszpanii, Portugalii (obie grupy od 30 czerwca 2024 r.) oraz do Włoch (od 7 lipca 2024 r.) Uczniowie będą poznawali etykę i organizację pracy firm w krajach Europy Zachodniej, procedury w nich panujące, pracę na stanowiskach związanych z zawodami, w jakich się kształcą w szkole oraz szlifowali język angielski zawodowy. Podróże kształcą … tutaj to powiedzenie nabierze nowej jakości.

Aktualnie, zakwalifikowani uczniowie przygotowali pod czujnym okiem nauczycieli swoje pierwsze CV Europass w języku angielskim oraz zarejestrowali się na międzynarodowej platformie Movingeneration. W kolejnych krokach ukończą kurs przygotowawczy do wyjazdu oraz kurs językowy.

O postępach uczniów w projekcie i doświadczeniach związanych z nowym wyzwaniem będziemy informować wkrótce.

Renata Walczak
koordynator praktyk zagranicznych