Dostawa sprzętu komputerowego - informacja o wynikach postępowania

Informację o wynikach postępowania znaleźć można na tej stronie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2022/BZP 00298048/01 w dniu 2022-08-09 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/