Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego do dwóch sal lekcyjnych oraz doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy – dwa zadania

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego do dwóch sal lekcyjnych oraz doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy – dwa zadania

POSTĘPOWANIE NR Z9/47191

Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji

Znak sprawy: ZP/TPW1/01/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Progi postępowania: Biuletynowe

Przedmiot postępowania:
Dostawa sprzętu komputerowego do dwóch sal lekcyjnych oraz doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy – dwa zadania

UWAGA!! Na każde zadanie należy złożyć osobny formularz ofertowy, załączniki cenowe oraz pozostałe dokumenty wymagane w SWZ.

Załączniki: