Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w 2023 roku

Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w 2023 roku

POSTĘPOWANIE NR Z14/47191

Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji

Znak sprawy: ZP/TPW1/03/2022

Rodzaj zamówienia: Usługi

Progi postępowania: Biuletynowe

 Pełna treść ogłoszenia:
https://prudenspdp.logintrade.net/zapytania_email,105243,3f2a98e64b9abd9ae71c3cf2f96af482.html