Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

POSTĘPOWANIE NR Z16/47191
Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji
Znak sprawy: ZP/TPW1/02/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Progi postępowania: Biuletynowe

Pełna treść ogłoszenia:
https://prudenspdp.logintrade.net/zapytania_email,105432,54a11c00299ecbd1cd594a95187b56bc.html