Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przewiduje przeprowadzić w roku 2023.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Więcej informacji w załączonych plikach:

>>Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023<<