Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, wymiany, napraw oraz usuwania awarii stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie.../ZSE-O.KG.5.2024/

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, wymiany, napraw oraz usuwania awarii stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie - Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50.

Nr sprawy: ZSE-O.KG.5.2024

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - konserwacja okien

Propozycja cenowa - konserwacja okien

Oświadczenie wykonawcy-konserwacja okien

Umowa -konserwacja podłóg PCV 2024r

Informacja o wyborze oferty