Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.3.2022)

Gmina Wrocław - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie:
Usługa czyszczenia stolarki okiennej w całym budynku szkolnym oraz mycie tablic do gry w piłkę koszykową w sali sportowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.3.2022)

Informacja o wyborze oferty Zadanie ZSE-O.KG.3.2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZSE-O.KG.3.2022