Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.5.2022)

Gmina Wrocław - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie:

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, wymiany, napraw oraz usuwania awarii stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie - Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.5.2022)

Informacja o wyborze oferty Zadanie ZSE-O.KG.5.2022