Sport w ZSE-O w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 w zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach na szczeblu województwa i kraju, a nawet Europy, swoje zmagania rozpoczęli uczniowie LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz uczniowie Technikum nr 8. Wszyscy tworzymy silny team Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących.

Oddziały mistrzostwa sportowego to klasy pływackie (1LMA, 2LMA, 3LMA, 4LMA) i piłki nożnej (1LMC, 2LMC, 3LMC, 4LMC).

Oddziały sportowy to klasy sportów walki (1LSW, 2LSW).

Nad całością procesu szkolenia czuwa wymagająca, ale bardzo życzliwa i pomocna, pozwalająca rozwijać w pełni możliwości i talenty sportowe – wicedyrektor ds. sportu, Pani Beata Matras

Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy, mający w swoim dorobku wiele sukcesów w pracy z młodzieżą. Wśród nas są:

  • trenerzy piłki nożnej, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje oraz posiadający tytuły trenerskie i licencje UEFA, Panowie:  Grzegorz MaligrandaMichał KrólPaweł KoprowskiPaweł Woźniak
  • trenerzy pływaniaAdam Rzeczkowski i Jurij Szyczkow, z naszymi uczniami z oddziałów mistrzostwa sportowego w pływaniu corocznie zajmują wysokie miejsca w Lidze oraz zdobywają medale na arenach międzynarodowych i krajowych.
  • trenerzy sportów walki: Róża GumiennaKamil Kesler. Uczniowie klasy sportowej realizują szkolenie sportowe w wymiarze 7 godzin tygodniowo plus 3 godziny wychowania fizycznego. W sumie w zwiększonym, 10-godzinnym cyklu treningowym, realizują program „Sporty Walki”, który zawiera zagadnienia edukacji podporządkowanej specyfice ogólnorozwojowej uczniów klas licealnych. Uczniowie w cyklu czteroletniej nauki w liceum pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli i trenerów będą realizowali rozszerzony program wychowania fizycznego z ukierunkowaniem na sporty walki.
  • nauczyciele wychowania fizycznego. Panie: Bernarda Mazurczuk i Małgorzata Strzałkowska oraz Panowie: Rafał Masłowski i Marek Szurmiński, to trenerzy i instruktorzy wielu dyscyplin sportowych, m.in. lekkiej atletyki, gimnastyki, nordic walkingu, koszykówki, rekreacji ruchowej, narciarstwa zjazdowego. Ukończyli studia podyplomowe z promocji zdrowia, edukacji dla bezpieczeństwa, specjalizują się w korektywie i kompensacji. 

Naszym uczniom stwarzamy, jak najlepsze warunki do nauki i trenowania. W tym roku szkolnym obowiązuje długa przerwa śniadaniowa, podczas której zawodnicy po zakończonych treningach mogą bez pośpiechu zjeść śniadanie (dla mieszkańców internatu śniadanie przygotowuje firma cateringowa). Zapewniamy także dwie długie przerwy obiadowe. Wszyscy sportowcy szkoły otrzymują obiad przygotowany przez firmę cateringową.

Otrzymaliśmy Certyfikat Stołówki Zdrowego i Racjonalnego Żywienia przyznany przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Organizujemy zgrupowania sportowe i wyjazdy na zawody i turnieje międzynarodowe. Organizujemy obozy zimowe i letnie.

Współpracujemy z klubem sportowym WKS „Śląsk”, Polską Agencją Antydopingową, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego oraz polskimi związkami sportowymi.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczął działalność internat szkolny, znajdujący się w przepięknym kompleksie campusu Fundacji Edukacji Międzynarodowej przy ul. Racławickiej. Atutem internatu jest doskonały dojazd do szkoły (15 min. autobusem linii 133) oraz bliskość basenu, gdzie odbywają się treningi (10 min. pieszo). Internat jest nowoczesny, wyposażony w niezbędny sprzęt i meble o wysokim standardzie, zapewniający komfortowe warunki do mieszkania i nauki. 

Nasi sportowcy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce. W ostatnich latach wielu uczniów sportowców otrzymało stypendia. I tak dotychczas, w latach 2017-2023, stypendystami zostali:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Radosław GirulJulia Kindrat
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: Radosław GirulNazar ŻurawelAlan Ogorzałek
  • Stypendyści Miasta Wrocławia (Wrocławski Program Wspierania Uzdolnień – PROMOVERE TALENTA): Marta BrzozowskaZuzanna MalinowskaRadosław Girul (realizujący indywidualny program nauczania z matematyki), Julia KindratEmilia HellakAleksandra DutkowiakJulia GancarzMarta ModlińskaMatylda Tuszyńska, Wiktor Słowiński
  • Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Sejmiku Dolnośląskiego FEM) „Zdolny Śląsk”: Wojciech Dutkowiak
  • Wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne: Alan Ogorzałek
  • Nagrody Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia sportowe: Tomasz JackowskiNazar Żurawel, Natalia Janiszewska, Magdalena Lechowska, Klara Pityńska, Tamara Jach.

Aktualnie stypendia przyznane przez Dyrektora WKS Śląsk za wybitne osiągnięcia sportowe w pływaniu otrzymują: Natalia Janiszewska, Tamara Jach, Amelia Władyczka, Martyna Napieralczyk, Marta Turbańska, Oliwia Grzesiak, Anna Bielawa, Szymon Radzikowski.

W lipcu 2023 r. w Belgradzie odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów. Dla pływaków trenujących w Europie to jedna z najważniejszych imprez juniorskich, w jakich mogą wziąć udział. Najpierw należy jednak wypełnić wyśrubowanie minima czasowe. Tej trudnej sztuki dokonało dwoje uczniów klas mistrzostwa sportowego w ZSE-O. Podczas kwietniowych Głównych Mistrzostw Polski w Olsztynie start w Belgradzie zapewnili sobie w konkurencji indywidualnej Natalia Janiszewska i Adam Zaremba.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, mamy nadzieję pełen sukcesów zarówno sportowych, jak i naukowych :)

 

                

 

 


Prezentacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego