Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2021, poz.2166),Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu informuje o działaniach zrealizowanych w zakresie efektywności energetycznej w 2021 r., zgodnych z art.6 ust.2 w/w ustawy, tj.:

Materiały

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2021/2022 r.
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERG. 2021-2022pdf

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2023r