Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu - Spotkania

#NIEdladopingu – Gramy Fair

W środę 5 października 2022 r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Borkowskim – Kierownikiem Departamentu Edukacji i Informacji Polskiej Agencji Antydopingowej w Warszawie. Wzięło w nim udział prawie stu uczniów wszystkich oddziałów sportowych – sporty walki i mistrzostwa sportowego w pływaniu i piłce nożnej. Młodzi sportowcy naszej szkoły dowiedzieli się o bardzo istotnych aspektach dotyczących dopingu w sporcie. O przebiegu kontroli, karach i konsekwencjach stosowania niedozwolonych środków. Poznali obowiązki ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w obszarze kontroli antydopingowej.

Gram Fair – spotkanie z Polską Agencją Antydopingową

W poniedziałek 30 maja 2022 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Borkowskim, przedstawicielem Polskiej Agencji Antydopingowej.

Grupa młodzieży na spotkaniu

zdjęcie prezentacji ze szkolenia antydopingowego

Gramy fair

W poniedziałek 18 października 2021 r. uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego w pływaniu spotkali się z Panem Grzegorzem Borkowskim – Kierownikiem Departamentu Informacji i Edukacji Polskiej Agencji Antydopingowej.

zdjęcie z prezentacji pt.: "dlaczego psycholog sportu?"

Dlaczego psycholog sportu?

W czwartek 7 października 2021 r. odbyło się spotkanie uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego z Panią Agnieszką Mierzwińską – psycholog sportu, zaproszoną na prośbę Pani Beaty Matras, wicedyrektor ds. sportu.

Zamknij menu
Wróć na początek strony