Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu - Artykuły nauczycieli

Rocznica uchwalenia Konstytucji

W XVIII wieku Rzeczypospolita była państwem chorym. Jednym z czynników tej choroby było tolerowanie w państwie grupy społecznej, która mieniła się być przewodnią, była magnateria, a w zasadzie ta jej część, która siebie stawiała ponad prawem i interesami państwa jako całości. Ta grupa za nic miała postulaty naprawy państwa w celu jego wzmocnienia, za to szermując hasłem zachowania złotej wolności szlacheckiej, dbała tylko i wyłącznie o własne interesy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nazywali ich bandytami, bo swoją miarę przykładali dla patriotów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Mieli skończyć na śmietniku historii, jak Maciek Chełmicki z powieści Jerzego Andrzejewskiego „Popiół i diament”, w obrazie Andrzeja Wajdy z niezapomniana rolą Zbigniewa Cybulskiego. Władze komunistyczne do końca swoich rządów w Polsce dbały o to, aby byli to ludzie zapomniani i pomijani. Dlatego chowano ich pod osłoną nocy, nie na cmentarzach, ale w miejscach, do których nikt nie powołany,a tym bardziej rodzina zabitego, nie miała dostępu, np. na terenie wiezień, w których wykonywano wyroki śmierci.

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

19 lutego 2023 r. obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, patrona Technikum nr 8 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu. Mikołaj Kopernik, wybitny uczony i w wielu dziedzinach nauki jej pionier, z pewnością byłby otwarty na osiągnięcia XXI wieku. Postanowiliśmy zatem sztucznej inteligencji ChatGPT zadać kilka pytań dotyczących naszego wybitnego astronoma. Oto zapis tej rozmowy:

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Dwudziestego drugiego stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Trwało do jesieni 1864 roku. Było najdłuższym polskim zrywem powstańczym, w wyniku którego stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Miało charakter wojny partyzanckiej i obejmowało ziemie Królestwa Polskiego, Litwy oraz części pozostałych ziem polskich będących pod panowaniem zaboru rosyjskiego. Ze względu na swój charakter, zasięg oraz czas trwania, Powstanie Styczniowe spotkało się z szerokim zainteresowaniem w innych państwach europejskich. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w napływie ochotników z Francji, z Włoch, z Rosji, którzy z bronią w ręku walczyli przeciwko rosyjskiemu zaborcy. A Szwajcarzy przysłali swoich specjalnych wysłanników, których zadaniem było zebranie i przeanalizowanie efektów walki partyzanckiej dla potrzeb stworzenia systemu obrony Helwetów. O tym można przeczytać m.in. w tym artykule.

W czasie Powstania Styczniowego stworzona została koncepcja państwa podziemnego, posiadającego własny rząd, ministerstwa, administrację, sądy, pocztę, żandarmerię, skarb, dyplomację itp. Była to nowa, nigdy wcześniej nie spotykana w dziejach świata, forma realizacji państwowości. O tym, że była potrzebna dla prowadzenia walki świadczą zabiegi rosyjskiego zaborcy, by te wszystkie elementy zlikwidować i ile czasu to trwało. Więcej, do tej idei powrócono podczas II wojny światowej, tworząc Polskie Państwo Podziemne.

Bernadetta Kruk Manasterska

Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Kiedy 13 grudnia 1981 r. Jaruzelski i jego ekipa wprowadziła stan wojenny, niektórzy naiwni uważali, że jest to „mniejsze zło”. Mniejsze, bo przecież Sowieci mogli do Polski wkroczyć i „zrobić z Polski Afganistan”.

W 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

„Myśmy się porywali z motyką na słońce, dmuchali przeciwko wichurze nieufności, pogardy dla tych co się ważą na tak szalone czyny. Ale jeden jedyny strach nas ogarniał, byśmy się nie stali śmiesznymi w historii, aby nie przysporzyć narodowi polskiemu jeszcze jednego upokorzenia. Żyła w nas ta wściekła ambicja: „WŁASNYMI SIŁAMI WYTWORZYĆ NOWE WARTOŚCI POLSKIE”. Tak mówił Józef Piłsudski w Krakowie 29 marca 1918 r. W swoich słowach cofał się myślami do wydarzeń z 1914 roku, kiedy wraz ze swoimi Legionami wyruszał na wojnę. Był orędownikiem słów ulubionego poety Juliusza Słowackiego, który w „Odpowiedzi na Psalmy przyszłości” pisał: „Głosem dziecka wołasz: czynu! / Czynu – czynu naród czeka.”

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Ogólnokształcących
we Wrocławiu


ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław

Telefon:
71 798 69 08

Fax:
71 798 44 08

Email:
sekretariat@edu.drukarska.net

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

Tel: 71 798 69 08
Email: sekretariat@edu.drukarska.net

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony