Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu - Artykuły nauczycieli

W 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Pan Młody w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego ubolewał, że „my ciągle w psiej niewoli”. Nie mogło być jednak inaczej, kiedy państwa zaborcze – Austria, Niemcy (Prusy) i Rosja łączyły przez ponad sto lat wspólne interesy. Możliwość „wybicia się na niepodległość” Polski mogła zapewnić jedynie wrogość pomiędzy zaborcami, skutkiem czego byłby konflikt zbrojny. „O wojnę powszechną za Wolność Ludów! / Prosimy cię Panie”, wołał Adam Mickiewicz w „Litanii Pielgrzymskiej”.

Komisja Edukacji Narodowej i jej znaczenie w dziejach Polski

Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Była to odpowiedź na fakt, że Ojczyzna wymaga ratunku, z powodu zewnętrznego zagrożenia. Twórcy powołania KEN zdali sobie sprawę, że hasło hetmana Zamoyskiego sprzed dwustu lat wcześniej, iż „takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie”, jest w tym momencie najbardziej aktualne. Chodziło bowiem o to, aby młodzież była wychowywana i edukowana w duchu państwa. Oczywistym jest przy tym, że przy okazji podjęto wprowadzenia do systemu oświaty prądów oświeceniowych, jakie zalewały ówczesną Europę. KEN był pierwszym na świecie ministerstwem w państwie, które zajmowało się całokształtem oświaty i wychowania. System ten przetrwał do czasów Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. Wykształceni Polacy w tym duchu aktywnie budowali zręby Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, walczyli o zachowanie niepodległości, a później działali w odzyskaniu wolności. KEN przygotowało solidną podstawę dla działań patriotycznych w okresie zaborów w XIX wieku.

Ku pamięci

Jak co roku, końcówka wakacji i początek roku szkolnego, przynoszą nam wspomnienia z naszej przeszłości. I dobrze. Z pamięcią jest tak, jak ze ścieżkami, które nie są regularnie odnawiane – zarastają chwastami. Wychodząc z założenia, iż nie można dopuścić, by nasza pamięć historyczna zarosła chwastami mitów i nieprawdy, przypominamy tamte wydarzenia zgodnie z zasadą: „by czas nie zaćmił i niepamięć”.

Rocznica uchwalenia Konstytucji

W XVIII wieku Rzeczypospolita była państwem chorym. Jednym z czynników tej choroby było tolerowanie w państwie grupy społecznej, która mieniła się być przewodnią, była magnateria, a w zasadzie ta jej część, która siebie stawiała ponad prawem i interesami państwa jako całości. Ta grupa za nic miała postulaty naprawy państwa w celu jego wzmocnienia, za to szermując hasłem zachowania złotej wolności szlacheckiej, dbała tylko i wyłącznie o własne interesy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nazywali ich bandytami, bo swoją miarę przykładali dla patriotów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Mieli skończyć na śmietniku historii, jak Maciek Chełmicki z powieści Jerzego Andrzejewskiego „Popiół i diament”, w obrazie Andrzeja Wajdy z niezapomniana rolą Zbigniewa Cybulskiego. Władze komunistyczne do końca swoich rządów w Polsce dbały o to, aby byli to ludzie zapomniani i pomijani. Dlatego chowano ich pod osłoną nocy, nie na cmentarzach, ale w miejscach, do których nikt nie powołany,a tym bardziej rodzina zabitego, nie miała dostępu, np. na terenie wiezień, w których wykonywano wyroki śmierci.

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

19 lutego 2023 r. obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, patrona Technikum nr 8 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu. Mikołaj Kopernik, wybitny uczony i w wielu dziedzinach nauki jej pionier, z pewnością byłby otwarty na osiągnięcia XXI wieku. Postanowiliśmy zatem sztucznej inteligencji ChatGPT zadać kilka pytań dotyczących naszego wybitnego astronoma. Oto zapis tej rozmowy:

Zamknij menu
Wróć na początek strony