Nauczyciele i pracownicy

DYREKTOR
Marzena Kotowska
(pok. 13)
(przyjmuje we wtorki i w środy w godz. 1430-1630)

WICEDYREKTOR ds. wychowawczych
KOORDYNATOR ds. internatu

Iwona Słodyńska
(pok. 11)

WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych
Marta Skała-Kowalczyk
(pok. 10)

WICEDYREKTOR ds. sportu
Beata Matras
(pok. 9)

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Wioletta Błach
(pok. 8)

PEDAGOG - liceum
Beata Błażuk
(pok. 128)

PEDAGOG - technikum
Marta Ostrowska
(pok. 125)

PSYCHOLOG
Anna Wolańska-Szydlik
Wakat
(pok. 129)

JĘZYK POLSKI
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Anna Bartkiewicz-Lecko
Arleta Habicht
Joanna Lewczyńska
Grażyna Ławniczak
Jolanta Matkowska
Agata Szczepańska

JĘZYK ANGIELSKI
Wioletta Błach
Magdalena Jułkowska
Anna Kochańska
Małgorzata Kozłowska
Dorota Łuczyńska
Magdalena Mierzejewska
Oksana Demchyna
Paulina Przyszło

JĘZYK NIEMIECKI
Violetta Czarnoleska-Parus
Ligia Łoboda
Tomasz Płonka
Małgorzata Pożarycka
Iwona Toth

HISTORIA, HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ
Bernadetta Kruk-Manasterska
Grzegorz Samotiuk
Witold Sobczak

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE
Grzegorz Samotiuk
Witold Sobczak
Marek Wodzisławski

RELIGIA
Paweł Rawicki
Joanna Uchman

PLASTYKA
Agnieszka Mazurkiewicz-Pasek

MATEMATYKA
MATEMATYKA w ZADANIACH MATURALNYCH

Bogumiła Grylewicz
Anna Jeziorowska
Natalia Michalczak
Marta Skała-Kowalczyk
Anna Stańkowska
Elżbieta Woźniak

INFORMATYKA
Jolanta Kopaczyńska
Michał Łętowski
Grzegorz Marciszewski

BIOLOGIA
Alicja Kuropka
Beata Stankiewicz
Beata Trynkiewicz

GEOGRAFIA
Maria Bosek
Jacek Kawalec

CHEMIA
Grażyna Mataczyńska

FIZYKA
Natalia Michalczak
Iwona Pawlos
Aldona Witkiewicz

EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
Rafał Masłowski
Beata Matras

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Iwona Słodyńska
Edyta Szymanowska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Marzena Kotowska
Halina Lipnicka
Maria Maleszyk
Jolanta Marecik
Grażyna Mataczyńska
Emilia Mróz
Beata Nowak-Macniak
Elżbieta Siemieniako
Elżbieta Szymańska
Dorota Wlaźlak
Renata Walczak
Marek Wodzisławski
Agnieszka Zielińska-Żak
Magdalena Żurakowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Michał Król
Grzegorz Maligranda
Rafał Masłowski
Bernarda Mazurczuk
Ryszard Pietraszewski
Małgorzata Strzałkowska
Marek Szurmiński
Paweł Woźniak

TRENERZY
Adam Rzeczkowski – pływanie
Jurij Szyczkow – pływanie
Paweł Koprowski – piłka nożna
Michał Król – piłka nożna
Grzegorz Maligranda – piłka nożna
Ryszard Pietraszewski – piłka nożna
Paweł Woźniak – piłka nożna
Róża Gumienna – sporty walki
Kamil Kesler – sporty walki

KOORDYNATOR ds. PŁYWANIA

Szymon Kujat

BIBLIOTEKA

Grażyna Korkus
Joanna Uchman

ADMINISTRACJA SZKOŁY

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Marzena Chądzyńska
(pok. 44)

SEKRETARIAT DYREKTORA / KADRY
Elżbieta Pawlak
(pok. 13)

KSIĘGOWOŚĆ
Elżbieta Komar, Agnieszka Binkowska-Jurkiewicz
(pok. 13A)

PŁACE
Aneta Semczuk
(pok. 26)

SEKRETARIAT / KANCELARIA
Joanna Pater
Małgorzata Borowska
(pok. 7)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Charlotta Zaborowska-Mieszkowska
(pok. 107)