Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna

23-31  grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13-26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023 r.

14 października 2022 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023 r. (piątek)

Trzech Króli

11 stycznia 2023 r. (środa)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 4AT, 4ET

13 stycznia 2023 r. (piątek)

Praktyczny egzamin HAN.02 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasa 4AT

18 stycznia 2023 r. (środa)

Praktyczny egzamin EKA.05 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasa 4ET

1 maja 2023 r. (poniedziałek)

Święto Pracy

3 maja 2023 r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

4, 5, 8, 9 maja 2023 r.
(czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)

Egzamin maturalny

6 czerwca 2023 r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3TA, 3TE, 3TF

8 czerwca 2023 r. (czwartek)

Boże Ciało

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Praktyczny egzamin EKA.04 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3TE, 3TF

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

Praktyczny egzamin HAN.01 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasa 3TA

 

Dni wolne do odrobienia

31 października 2022 r. (poniedziałek)

odrabiamy 26 listopada 2022 r. (sobota)

2 maja 2023 r. (wtorek)

odrabiamy 22 kwietnia 2023 r. (sobota) jako DZIEŃ OTWARTY

9 czerwca 2023 r. (piątek)

odrabiamy 17 czerwca 2023 r. (sobota)

 

Ocenianie i klasyfikacja

Wystawianie ocen proponowanych śródrocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

2 grudnia 2022 r.
piątek

Klasy III i IV technikum (po SP)

9 grudnia 2022 r.
piątek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

5 stycznia 2023 r.
czwartek

Wystawianie ocen śródrocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

16 grudnia 2022 r.
piątek

Klasy III i IV technikum (po SP)

5 stycznia 2023 r.
czwartek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

20 stycznia 2023 r.
piątek

Rady klasyfikacyjne za I semestr

Klasy maturalne technikum i liceum

19 grudnia 2022 r.
poniedziałek

Klasy III i IV technikum (po SP)

9 stycznia 2023 r.
poniedziałek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

23 stycznia 2023 r.
poniedziałek

Wystawianie ocen proponowanych końcoworocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

31 marca 2023 r.
piątek

Klasy IV technikum (po SP)

21 kwietnia 2023 r.
piątek

Klasy I, II i III technikum
Klasy I, II i III liceum (po SP)

26 maja 2023 r.
piątek

Wystawianie ocen końcoworocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

21 kwietnia 2023 r.
piątek

Klasy III i IV technikum (po SP)

12 czerwca 2023 r.
poniedziałek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny

Klasy maturalne technikum i liceum

24 kwietnia 2023 r.
poniedziałek

Klasy III i IV technikum (po SP)

16 czerwca 2023 r.
piątek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

Egzaminy klasyfikacyjne

Klasy maturalne technikum i liceum

25, 26 kwietnia 2023 r.
wtorek, środa

Klasy III technikum (po gimnazjum i po SP)

17, 19 czerwca 2023 r.
sobota, poniedziałek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

Rada klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych

Klasy maturalne technikum i liceum

27 kwietnia 2023 r.
czwartek

Klasy III i IV technikum (po SP)

20 czerwca 2023 r.
wtorek

Klasy I i II technikum
Klasy I, II i III liceum

 

Spotkania z rodzicami

8 września 2022 r. czwartek
WYWIADÓWKI

Technikum nr 8 godz. 17.00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV godz. 17.00

Rada Rodziców
godz. 18:15

20 października 2022 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Technikum nr 8
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

8 grudnia 2022 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Klasy maturalne Technikum nr 8 i Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV

15 grudnia 2022 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Klasy III i IV (po SP) Technikum nr 8

12 stycznia 2023 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Klasy I i II Technikum nr 8
Klasy I, II i III Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

13 kwietnia 2023 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Wszystkie klasy Technikum nr 8 i Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV

1 czerwca 2023 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Klasy I, II, III i IV (po SP) Technikum nr 8
Klasy I, II i III Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

Rada Rodziców
godz. 18.00

Spotkania wychowawców z Rodzicami rozpoczynają się o godzinie 17.00.
Od godziny 17.30 odbywają się konsultacje indywidualne z nauczycielami.

 

Praktyki zawodowe

6-31 marca 2023 r.

Klasy 3TA, 3TE, 3TF

8 maja – 2 czerwca 2023 r.

Klasy 4PTA, 4PTE

 

Zakończenie roku szkolnego

  • klasy maturalne – 28 kwietnia 2023 r. (piątek)
  • klasy I, II, III i IV (po SP) Technikum oraz I, II, III LO – 23 czerwca 2023 r. (piątek)