Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna

23-31  grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

16 października 2023 r. (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obchody Dnia Edukacji Narodowej

1 listopada 2023 r. (środa)

Wszystkich Świętych

1 maja 2024 r. (środa)

Święto Pracy

3 maja 2024 r. (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja

7, 8, 9, 13 maja 2024 r.
(wtorek, środa, czwartek, poniedziałek)

Egzamin maturalny

30 maja 2024 r. (czwartek)

Boże Ciało

4 czerwca 2024 r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3TA, 3TB, 3TE, 3TF

 

Dni wolne do odrobienia

2 maja 2024 r. (czwartek)

odrabiamy 13 kwietnia 2024 r. (sobota) jako DZIEŃ OTWARTY

31 maja 2024 r. (piątek)

odrabiamy 25 maja 2024 r. (sobota) – zajęcia lekcyjne

 

Ocenianie i klasyfikacja

Wystawianie ocen proponowanych śródrocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

1 grudnia 2023 r.
piątek

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

11 grudnia 2023 r.
poniedziałek

Wystawianie ocen śródrocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

15 grudnia 2024 r.
piątek

Klasy III technikum

5 stycznia 2024 r.
piątek

Klasy I, II i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

12 stycznia 2024 r.
piątek

Rady klasyfikacyjne za I semestr

Klasy maturalne technikum i liceum

19 grudnia 2023 r.
wtorek

Klasy III technikum

9 stycznia 2024 r.
wtorek

Klasy I, II i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

30 stycznia 2024 r.
wtorek

Wystawianie ocen proponowanych końcoworocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

5 kwietnia 2024 r.
piątek

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

28 maja 2024 r.
wtorek

Wystawianie ocen końcoworocznych

Klasy maturalne technikum i liceum

19 kwietnia 2024 r.
piątek

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

11 czerwca 2024 r.
wtorek

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny

Klasy maturalne technikum i liceum

22 kwietnia 2024 r.
poniedziałek

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

13 czerwca 2024 r.
czwartek

Egzaminy klasyfikacyjne

Klasy maturalne technikum i liceum

23, 24 kwietnia 2025 r.
wtorek, środa

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

14, 17 czerwca 2024 r.
piątek, poniedziałek

Rada klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych

Klasy maturalne technikum i liceum

25 kwietnia 2024 r.
czwartek

Klasy I, II, III i IV technikum
Klasy I, II i III liceum

18 czerwca 2024 r.
wtorek

 

Semestry roku szkolnego 2023/2024

 

I semestr

II semestr

Klasy maturalne technikum i liceum

04.09.2023 – 15.12.2023

18.12.2023 – 26.04.2024

Klasy III technikum

04.09.2023 – 05.01.2024

08.01.2024 – 21.06.2024

Klasy I, II i IV technikum

Klasy I, II i III liceum

04.09.2023 – 12.01.2024

29.01.2024 – 21.06.2024

 

Spotkania z rodzicami

7 września 2023 r. czwartek
WYWIADÓWKI

Technikum nr 8:

klasy I – godz. 1700 w auli szkoły, następnie w salach według grafiku przy wejściu do szkoły,
klasy II, III, IV, V – godz. 1700 w salach według grafiku przy wejściu do szkoły
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV:
klasy I – godz. 1630 w auli szkoły,
klasy II, III, IV – godz. 1700 w salach według grafiku przy wejściu do szkoły

Rada Rodziców
godz. 1730

7 grudnia 2023 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Technikum nr 8
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

11 kwietnia 2024 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Technikum nr 8
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

6 czerwca 2024 r. czwartek
WYWIADÓWKI + KONSULTACJE

Klasy I, II, III i IV Technikum nr 8
Klasy I, II i III Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

Rada Rodziców
godz. 1730

Spotkania wychowawców z Rodzicami rozpoczynają się o godzinie 1700.
Od godziny 1730 odbywają się konsultacje indywidualne z nauczycielami.

 

Egzaminy zawodowe i maturalne

10 stycznia 2024 (środa)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 5PTA, 5PTE

12 stycznia 2024 (piątek)

Praktyczny egzamin HAN.02 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 5PTA

15 stycznia 2024 (poniedziałek)

Praktyczny egzamin EKA.05 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 5PTE

29 stycznia 2024 2024 (poniedziałek)

Dodatkowy pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

30 stycznia 2024 2024 (wtorek)

Dodatkowy praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

7, 8, 9, 13 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek, poniedziałek)

Egzamin maturalny

4 czerwca 2024 (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3TA, 3TB, 3TE, 3TF

12 czerwca 2024 (środa)

Praktyczny egzamin EKA.04 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3TE, 3TF

17, 18 czerwca 2024 (poniedziałek, wtorek)

Praktyczny egzamin HAN.01 potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3TA, 3TB

27 czerwca 2024 (czwartek)

Dodatkowy pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

28 czerwca 2024 (piątek)

Dodatkowy praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

 

Praktyki zawodowe

6 listopada – 1 grudnia 2023 r.

Klasy 4TA, 4TE, 4TF

26 lutego – 22 marca 2024 r.

Klasy 3TA, 3TB, 3TE, 3TF

 

Zakończenie roku szkolnego

  • klasy maturalne – 26 kwietnia 2024 r. (piątek)
  • klasy I, II, III i IV  Technikum oraz I, II, III LO – 21 czerwca 2024 r. (piątek)