Wyprawka szkolna 2024/2025

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2024/2025

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w sekretariacie szkoły albo do pedagoga  LO (p . 128) lub Technikum (p. 129)  do 15 września 2024 r. Dowody zakupu podręczników (oświadczenie, faktury) można dostarczyć w późniejszym terminie. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:

  • podręczników
  • materiałów edukacyjnych
  • materiałów ćwiczeniowych

Wysokość dofinansowania:

Liceum i Technikum do kwoty 445 zł

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:

Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego

  • rachunek
  • paragon
  • oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację:

„Rozliczam wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.”

Załączniki do pobrania:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. poz. 1046).