Planowane akcje uczniów w dyscyplinie pływanie – II półrocze 2022 r.