Nowy projekt Erasmus+ – „TRAVEL”

Wraz z siedmioma partnerami, rozpoczęliśmy nowy projekt Erasmus+, w wyniku którego nasi uczniowie, wraz z uczniami z Hiszpanii, Włoch oraz Litwy stworzą Wirtualną Wycieczkę po Parkach Krajobrazowych w tych czterech krajach. Jednocześnie nasi uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio współpracować z młodzieżą z Litwy w celu wymiany poglądów, doboru odpowiednich narzędzi, wymiany pomysłów na temat oprowadzania rówieśników po Europie przy wykorzystaniu narzędzi IT.

Istotną rolę w tym projekcie odegrają również nauczyciele, którzy zostaną przeszkoleni przez ekspertów w dziedzinie ekologii oraz umiejętności tworzenia Wirtualnych Wycieczek, po to, aby tą wiedzą podzielili się później z uczniami.

Oprócz konkretnego celu, jakim jest wirtualna wędrówka naszych uczniów po Parkach Krajobrazowych Europy, nasi uczniowie sami udadzą się na Litwę, aby zdobywać materiały oraz niezbędną wiedzę związaną z organizowaniem wirtualnych wycieczek.

Projekt ten ma na celu zaszczepienie wśród młodych ludzi zachowań pro-ekologicznych, a także rozszerzać ich umiejętności z zakresu posługiwania się narzędziami multimedialnymi.

W lutym odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w Kordobie (Hiszpania), gdzie ustalono plan działania na kolejne miesiące tego ciekawego projektu. W spotkaniu tym udział wzięli nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt, Pani Małgorzata Kozłowska oraz Pan Michał Król.

Udział w projekcie będzie szansą dla nauczycieli oraz uczniów na zgłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ale również poszerzenie horyzontów w dziedzinie posługiwania się narzędziami IT. Cieszy również fakt bezpośredniego zaangażowania uczniów do tworzenia projektowych działań, gdyż niewątpliwie podniesie to ich kompetencje nie tylko z zakresu ekologii czy informatyki, ale również przyczyni się do podniesienia zdolności językowych uczniów, a także pozwoli im na wymianę poglądów z rówieśnikami z Litwy.