Rocznica 4 czerwca 1989 r.

Trzydzieści pięć lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy pokazali komunistycznej władzy „czerwoną kartkę”. Pomimo tego faktu, to nie zwycięska wówczas opozycja, skupiona wokół części „Solidarności”, tworzyła rząd. Stało tak, ponieważ Solidarność otrzymała tylko 35% miejsc w Sejmie. Było to maksimum, jakie mogła otrzymać, ponieważ takie były ustalenia dokonane podczas układów ustalonych przy Okrągłym Stole. Tak więc, wybory 4 czerwca nie były wyborami wolnymi i demokratycznymi. Pierwsze wolne i demokratyczne wybory do parlamentu w Polsce po II wojnie światowej miały miejsce dopiero 27 października 1991 r. Te, z 4 czerwca 1989 roku, nazywane są wyborami częściowo demokratycznymi. Czy demokracja może być częściowa? To pytanie zostawiam do własnych osobistych przemyśleń. Czy zatem wybory z 4 czerwca 1989 roku były ważne? Tak. Były ważne, bowiem Polacy pokazali, że władza komunistyczna powinna ustąpić. Pokazali to w pokojowy sposób. Inna sprawa, że społeczeństwo polskie nie znało ówczesnych ustaleń jakie zostały zawarte przy Okrągłym Stole. A te ustalenia na wiele lat uwierały polską demokrację.

Bernadetta Kruk-Manasterska