Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla ZSE-O

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaNasza Szkoła ponownie uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 15000 zł.
Można ją przeznaczyć na:
• zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym książek o historii Polski XX w., oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie, czy wznowienie książki;
• zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
• sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza;
• oprogramowania dla bibliotek;
• czytników e-booków;
• elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia.
• realizację działań promujących czytelnictwo:
• zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo;
• organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Obecnie kompletujemy zamówienia książek i wyposażenia w różnych sklepach kierując się oferowanymi warunkami cenowymi i jakościowymi.
Pierwsza partia książek pojawi się jeszcze przed wakacjami!