Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 Dni wolne

 • 14 października 2021 r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2021 r. - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości
 • 12 listopada 2021 r. - do odrobienia 27 listopada 2021 r. (sobota)
 • 23-31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia 2022 r. - Trzech Króli
 • 7 stycznia 2022 r. - do odrobienia 2 kwietnia 2022 r. (sobota) jako dzień otwarty
 • 11 stycznia 2022 r. - pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. - ferie zimowe
 • 14-19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 2 maja 2022 r. - do odrobienia 28 maja 2022 r. (sobota)
 • 4-6 maja 2022 r. - egzamin maturalny
 • 3 czerwca 2022 r. - pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Terminy wystawiania ocen i rad klasyfikacyjnych

Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych

26 listopada 2021 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

10 grudnia 2021 r.

 • klasy III technikum (po gimnazjum i SP)

5 stycznia 2022 r.

 • klasy I i II technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Wystawienie ocen śródrocznych

10 grudnia 2021 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

5 stycznia 2022 r.

 • klasy III technikum (po gimnazjum i SP)

21 stycznia 2022 r.

 • klasy I i II technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Rada klasyfikacyjna za I semestr

13 grudnia 2021 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

10 stycznia 2022 r.

 • klasy III technikum (po gimnazjum i SP)

24 stycznia 2022 r.

 • klasy I i II technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych

25 marca 2022 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

22 kwietnia 2022 r.

 • klasy III technikum

27 maja 2022 r.

 • klasy I i II technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Wystawienie ocen końcoworocznych

13 kwietnia 2022 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum klasy I, II i III liceum po SP

10 czerwca 2022 r.

 • klasy I, II i III technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny

20 kwietnia 2022 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

13 czerwca 2022 r.

 • klasy I, II i III technikum
 • klasy I i II liceum

Egzaminy klasyfikacyjne

21-22 kwietnia 2022 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

14-15 czerwca 2022 r.

 • klasy I, II i III technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

Rada klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych

25 kwietnia 2022 r.

 • klasy IV technikum
 • klasy III liceum (po gimnazjum)

17 czerwca 2022 r.

 • klasy I i II technikum
 • klasy I, II i III liceum po SP

 

Spotkania z Rodzicami

Spotkania wychowawców z Rodzicami rozpoczynają się o godzinie 1630.
Od godziny 1700 odbywają się konsultacje indywidualne z nauczycielami.

7 września 2021 r. - wywiadówki

 • Technikum nr 8
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV
 • Rada Rodziców - godz. 1730

21 października 2021 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

2 grudnia 2021 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy IV
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy III (po gimnazjum – maturalne)

16 grudnia 2021 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy III (po gimnazjum i SP)

13 stycznia 2022 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy I-II
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy I-II
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy III po SP

31 marca 2022 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy IV
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy III (po gimnazjum – maturalne)

28 kwietnia 2022 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy III (po gimnazjum i SP)
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy I-II
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy III po SP

2 czerwca 2022 r. - wywiadówki i konsultacje

 • Technikum nr 8 – klasy I-II
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV - klasy I-II
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV – klasy III po SP
 • Rada Rodziców - godz. 1730

 

4-31 maja 2022 r. - praktyki zawodowe

 • 3AT
 • 3PTA
 • 3ET
 • 3PTE

 

Zakończenie roku szkolnego

29 kwietnia 2022 r.

 • Klasy maturalne

24 czerwca 2022 r.

 • Technikum nr 8 - klasy I-III
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV - klasy I-III