Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przewiduje przeprowadzić w roku 2024.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Więcej informacji w załączonych plikach:

>>Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024<<