Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja

Wersja nr 2
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2023 nr 2023/BZP 00006237/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 03.01.2023 nr 2023/BZP 00006237/01/P)1

Więcej informacji w załączonych plikach:

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 - aktualizacja.pdf