Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r

Pełna treść ogłoszenia:

Podgląd zapytania

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA:  wybor.pdf