Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w 2024 roku