Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław zlokalizowanej przy ul. Drukarskiej 50 ..../ZSE-O.KG.1.2024/

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie nr ZSE-O.KG.1.2024:
Wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław zlokalizowanej przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu wraz z frezowaniem pni oraz wywozem urobku.

Dotyczy wycinki drzewa: świerk pospolity, numer inwentarzowy na mapie - nr 41

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zadanie ZSE-O.KG.1.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia Zad.ZSE-O.KG.1.2024

Decyzja DOW-O-VI.7120.266.2024.KS z dn.25.03.2024r.

Mapa - drzewa ZSE-O

podp.ZSE-O UMOWA wycinka drzew 2024r

Załącznik nr 1 i nr 2 do zadania ZSE-O.KG.1.2024

Informacja o wyborze oferty ZSE-O.KG.1.2024